הכנס הבא

חברים יקרים.

בקרוב נפרסם פרטים אודות הכנס הבא ואת נהלי ההרשמה.
השארו בהאזנה (:

ל"א - אבן פינה בבטחון לאומי