אודות


IAOC – Israeli AOC – היא האגודה הישראלית ללוחמה אלקטרומגנטית ולוחמת מידע, הסניף הישראלי של האגודה העולמית AOC.

אגודת AOC - ראשי תיבות של Association of Old Crows היא האגודה הבינלאומית לכל העוסקים בנושאי לוחמה אלקטרומגנטית (EW) פסיבית (סיגינט) ואקטיבית, לוחמה בספקטרום (EMSO, CEMA), לוחמת מידע (IO) ופעילויות קשורות.  החברים באגודה הם אנשי תעשיה, טכנולוגיה ומדע, ואנשי צבא ובטחון.  עורבים crows היה כינוי לעוסקים בל"א במלחמת העולם השנייה ומאז העורב הוא סמל לעוסקים בתחום.

פירוט נוסף על כל פעילויות AOC באתר הבינלאומי - https://www.crows.org.
ניתן ומומלץ מאד להרשם כחברים ב-AOC, באופן אישי או דרך הארגון שלכם (פרטים באתר AOC).  אין רישום ייחודי לסניף הישראלי IAOC.

מטרותיו העיקריות של הסניף הישראלי הן:

  • לפעול ליצירת קהיליית לוחמה אלקטרומגנטית, לוחמת ספקטרום ולוחמת מידע ל"א בצה"ל וזרועות הביטחון, תעשיות ביטחוניות ואקדמיה
  • הגברת מודעות לנושא, הכרת הרקע וההיסטוריה, חיזוק המקצוענות וקידום הידע
  • לייצג את נושאי הלוחמה האלקטרומגנטית, לוחמת הספקטרום ולוחמת המידע בפני גורמים ורשויות ממשלתיים ציבוריים ואחרים, בארץ ובחו"ל
  • לטפח יחסי חברות וכבוד בין אנשי המקצוע ולחזק את הזיקה לערכים האנושיים והתרבותיים שביסודות המקצוע.
  • לתחזק את אתר האינטרנט של הסניף iaoc.org.il
  • לקיים קשר עם האגודה העולמית AOC
  • לעשות כל פעילות אחרת קשורה, או שיכולתה לסייע בהגשמת המטרות הנ"ל
  • הסניף הוא מוסד ללא כוונת רווח; עודפי כספים אם ייווצרו כתוצאה מפעולותיו, ישמשו אך ורק לקידום מטרותיו