הועד המנהל


הועד המנהל של IAOC

 • ד"ר נצן ברקאי
(אלתא) – נשיא האגודה
 • ד"ר חיים שורץ
(רפאל)  נשיא האגודה לשעבר
 • ד"ר ניסן משכיל
(אלתא) נשיא האגודה לשעבר
 • מר אסא בייטלר
(אלתא) גזבר
 • אל"מ(מ) יריב גפני
 
 • גב' שרון אבראשי ויצמן
(רפאל)
 • מר חיים גבאי
(אלביט)
 • מר אלעד תומר
(סמלא)
 • מר רעואל מנלה
(אלביט)
 • נציגי מפאת
 
 • נציגי צה"ל מכל הזרועות