הכנס הבא – 2023

הכנס השנתי הבא של אגודת IAOC נדחה לאור המצב, ולא יתקיים בתאריך 20.11.23

בקרוב יפורסמו עדכונים נוספים.