חברות תומכות

אלביט – חטיבת הל"א והסיגינט
Elbit – EW & Sigint division
http://elbitsystems.com/products/ew-and-sigint/

אלתא – מפעל הל"א
ELTA- EW division
http://www.iai.co.il/17887-en/Groups_ELTA.aspx

רפאל – קו הל"א
RAFAEL advanced defense systems – EW systems
https://www.rafael.co.il/worlds/naval/naval-ew/


פעילות האגודה מתבצעת בחסות משהב"ט/מפא"ת
(Israel MOD R&D division (MAFAT