הסניף הישראלי של ה-AOC צוין לשבח כסניף הבינלאומי עם שיעור הגידול הגדול ביותר ב-2018

הסניף הישראלי של ה-AOC צוין לשבח כסניף הבינלאומי עם שיעור הגידול הגדול ביותר ב-2018

הסניף הישראלי של ה-AOC צוין לשבח כסניף הבינלאומי עם שיעור הגידול הגדול ביותר ב-2018