יקיר העורבים


תעודת הוקרה "יקיר העורבים"

תעודת הוקרה מוענקת לבודדים מהתעשיות הבטחוניות הרלבנטיות, צה"ל ומפא"ת (או מי שפרשו מגופים אלה), על הישגים יוצאי דופן ו/או פעילות מיוחדת בתחומי העיסוק של IAOC, או על מפעל חיים בתחומים אלה.

לקראת כל כנס שנתי, ועדת "יקיר העורבים" מטעם הנהלת האגודה מוציאה קול קורא עם הקריטריונים, וכל חבר אגודה יכול להמליץ על מועמדים.  התעודות מוענקות בכנס השנתי של האגודה בנוכחות כל החברים.

מקבלי ההוקרה בעבר 

שנה

      שם

2015

רחמים ענתבי

משה פייראיזן

יעקב קסיס

2016

אלי יצחקי

אורי ורד

יוסף ברנע

2017

צבי פנר

יורם ולפיש

2019

אייל פרח

דב זהבי

2021

מאיר ברטוב

ניצן ברקאי

יריב גפני

2022

בני סלע

צבי נגאל

ניסן משכיל