מדיה

Electronic Warfare - The Unseen Battlefield
אלתא Real Time Image Intelligence Center
סרט תדמית של מערכות ל"א אוירי של רפאל
סרט תדמית של מערכות ל"א ימי של רפאל
סרטון תדמית של AOC
סרטון מערכת ל"א של אלתא
סרטון מערכת DIRCM של אלביט
אלתא Airborne Integrated SIGINT System
אלתא 3D Multi-Mission Ground ESM-ELINT System
סרטונים נוספים בערוץ Youtube - לחץ כאן >> https://www.youtube.com/user/AOCITManager/videos