מידע


הזמנה לחברי האגודה להיות מרצים אורחים בקורס חדש באוניברסיטת ת"א שרוצים להקים